Každý nový projekt je pre mňa motiváciou k tomu, aby som neustále hľadal nové a lepšie riešenia Vašich problémov.

Pracujem transparentne a vďaka webovej službe zákazníci vždy vedia, v akom stave sa ich projekt nachádza.

Po definovaní hlavných bodov projektu som schopný vypracovať orientačnú cenovú ponuku.

Komunikujem operatívne aj prostredníctvom nástrojov ako Zoom, Microsoft Teams či Skype.