Moje meno je Dominik Kubíček a hlavným zámerom tohto webu je prezentácia vlastných prác z oblasti CAD dizajnu a počítačovej grafiky, ktorej sa venujem od r. 2008, čo je obdobie začiatkov môjho štúdia na fakulte strojného inžinierstva v Brne. Postupne som vďaka rozličným projektom svoje znalosti posunul na úroveň, ktorá mi umožnila nadviazať spolupráce s viacerými spoločnosťami zo strojnej, hernej či reklamnej oblasti.


V súčasnosti sa ako externý projektový manažér venujem hlavne automatizácií procesov v CAD (Computer Aided Design) dizajne a zároveň vďaka pomoci externých kolegov aj tvorbe CG (Computer Graphics) rôznych úrovní. Viem teda ponúknuť široký záber služieb z týchto oblastí, či už ide o tvorbu technických alebo herných 3D modelov, statických vizualizácií alebo animácií, až po komplexnejšie otázky ohľadom automatizácie procesov v CAD programoch.


Pri práci sa snažím hľadať riešenia všade tam, kde je to čo len trocha možné a aj vďaka tomu môžem z vlastnej skúsenosti potvrdiť, že posúvanie osobných hraníc je vo väčšine prípadov otázkou dostatočného vzdelávania sa a nezľaknutia nových výziev.

 

Naše pracovné nástroje

Pri tvorbe používame programy ako:


Gimp / Blender / Sketchup

gimp_logo      BlenderDesktopLogo      sketchup_logoPokiaľ to náplň projektu vyžaduje, sme schopný využiť najrozšírenejšie nástroje spoločností Autodesk, Luxion či Adobe:


Autodesk Inventor / Autodesk 3dsMax / Keyshot / After Effects...

Inventor_Pro_logo       3dsMax_logo     Keyshot_logo     aftereffects


 
Vďaka tomu nemáme takmer žiadne obmedzenie typu dát a spracujeme .STP, .STL, .FBX, .OBJ, .IAM, .DWG, .SLDASM, .CATPART či ďalšie...